dorotka1 (1)

 

dr Dorota Felcenloben

Koordynatorka projektów

Historyczka i polonistka, lokalna animatorka.

Urodziłam się 9 sierpnia 1984 roku w Krakowie. W 2014 roku obroniłam pracę
doktorską pod tytułem Wodziccy z Kościelnik. Dzieje rodziny. Jestem absolwentką
Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Instytutu
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkoliłam się pod okiem prof.
Kazimierza Karolczaka – badacza dziejów arystokracji i ziemiaństwa oraz znanego
językoznawcy prof. Jana Miodka. Jestem autorką około 60 artykułów naukowych
i popularnonaukowych w języku polskim i angielskim. Współpracowałam z muzealnikami
na terenie Krakowa i okolic jako redaktorka Działu Muzea w miesięczniku kulturalnym
Miesiąc w Krakowie. Uczestniczyłam w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych,
na których przedstawiałam wyniki swoich badań. Byłam redaktorką w Panoramie Ziemi
Kłodzkiej, Wydawnictwie Bezdroża, Kurierze Naukowym, miesięczniku kulturalnym
Miesiąc w Krakowie oraz miesięczniku studenckim Manko. Współpracowałam z pismem
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Konspekt oraz Krakowskim
Pismem Kresowym. Byłam konsultantką merytoryczną przy powstawaniu przewodników
turystycznych po Ukrainie. Jestem lokalną animatorką i działaczką społeczną. Za swój
autorski projekt na temat edukacji osób starszych zostałam nagrodzona grantem z środków
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Unii Europejskiej. Współpracowałam
z Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin w Warszawie oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”
z Wrocławia.

Obecnie uczę języka polskiego i chłonę świat…

Lubię ludzi, lubię sztukę, jestem tam, gdzie dzieje się coś wartościowego.