Sztukupuku to grupa osób, którym problemy lokalnej społeczności nie są obojętne. Prowadzimy artystyczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Integrujemy lokalne środowisko poprzez organizacje wspólnych spotkań, warsztatów. Rozmawiamy z mieszkańcami o ich problemach, potrzebach. Chcemy spełniać ich marzenia dotyczące rozwijania pasji, zainteresowań. Specjalizujemy się w warsztatach: plastycznych (ceramika, malarstwo, rysunek, grafika, wytwarzanie biżuterii, recykling twórczy, rękodzieło, rzemiosło), żywieniowych (zdrowy tryb życia, edukacja prozdrowotna), rekreacyjnych (joga, taniec), fotograficznych, teatralnych, dziennikarskich, komputerowych dla seniorów, naukowych z zakresu humanistyki.
Kim jesteśmy?
Baśka Trzybulska– artystka-ceramik
Dorota Felcenloben – doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, nauczycielka języka polskiego, koordynatorka projektów